Ægtefælleloven

Den 1. januar 2018 træder lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleloven) i kraft. Loven giver svar på, hvordan ægtefællers formue deles ved separation, skilsmisse og død.

Ægtefælleloven indeholder regler om ægtefællers indbyrdes økonomiske forhold under ægteskabet samt om, hvordan ægtefællers formue skal deles ved separation, skilsmisse og død.

Som udgangspunkt gælder ”ligedelingsordningen”, der indebærer, at ægtefællers formue deles lige ved separation, skilsmisse og død. Det gælder dog ikke pensioner.

Hvis ægteskabet har været af kortere varighed, gælder ligedelingsordningen ikke fuldt ud.

Det er op til ægtefællerne selv at indgå aftaler, som ændrer ligedelingsordningen, fx ved at aftale, at formuen helt eller delvist skal være særeje.

Ægtefælleloven træder den 1. januar 2018 i stedet for retsvirkningsloven (lov om ægteskabets retsvirkninger).

Ægtefælleloven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Uenighed om deling af formuen

Hvis ægtefæller ikke er enige om, hvordan deres formuer skal deles ved separation, skilsmisse og død, kan en ægtefælle indbringe sagen for skifteretten. Det er retten, som tager stilling til, hvordan formuen skal deles. Retten udpeger en bobehandler til at bistå retten med deling af ægtefællers formuer.

Rådgivning og vejledning

Hvis et ægtepar ønsker at lave andre aftaler end den ligedelingsordning, som følger af ægtefælleloven, kan det være en god ide at opsøge professionel bistand, fx en advokat. 

Andre hjemmesider

Følgende andre hjemmesider indeholder oplysninger af relevans for reglerne om ægtefællers økonomiske forhold:

Familieretshuset

Domstolene

Tinglysningsretten